0967555635 kiamotors.giaiphong.hanoi@gmail.com

KIA Giải Phóng

KIA Giải PhóngKIA Giải Phóng
Địa chỉ: Km10, Đường Giải Phóng, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Vietnam Số điện thoại: 0967555635
Thành phố: Hà Nội Fax:
Chỉ dẫn đường đi Email: kiamotors.giaiphong.hanoi@gmail.com