0967555635 kiamotors.giaiphong.hanoi@gmail.com

Địa điểm KIA Giải Phóng

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể